Home >> CSS návod >> CSS Seznamy

CSS Seznamy

V této lekci se naučíme upravovat HTML seznamy pomocí CSS.

Typ seznamu

V CSS existuje seznam typů seznamů. Každý seznam ma jiný vzhled. Vzhled seznamu se určí pomocí atributu list-style.

Příklad seznamu:

<ul style="list-style:square;">
<li>Položka seznamu 1</li>
<li>Položka seznamu 2</li>
<li>Položka seznamu 3</li>
</ul>

Výsledek:

 • Položka seznamu 1
 • Položka seznamu 2
 • Položka seznamu 3

Možné hodnoty atributu list-style:

* disc
* circle
* square
* decimal
* decimal-leading-zero
* lower-roman
* upper-roman
* lower-greek
* lower-alpha
* lower-latin
* upper-alpha
* upper-latin
* hebrew
* armenian
* georgian
* cjk-ideographic
* hiragana
* katakana
* hiragana-iroha
* katakana-iroha
* inherit

Obrázek jeko odrážka v seznamu

Pro odrážku v seznamu můžete také použít malý obrázek pomocí atributu list-style-image a adresy příslušného obrázku.

<ul style="list-style-image:url(http://www.klikzone.cz/obrazky/star.gif);">
<li>Položka seznamu 1</li>
<li>Položka seznamu 2</li>
<li>Položka seznamu 3</li>
</ul>

Výsledek:

 • Položka seznamu 1
 • Položka seznamu 2
 • Položka seznamu 3

Pozice seznamu

Pozice seznamu se určí pomocí atributu list-style-position, který nabývá hodnoty inside nebo outside.

<ul style="list-style-position:outside;">
<li>Položka seznamu 1</li>
<li>Položka seznamu 2</li>
<li>Položka seznamu 3</li>
</ul>
<ul style="list-style-position:inside;">
<li>Položka seznamu 1</li>
<li>Položka seznamu 2</li>
<li>Položka seznamu 3</li>
</ul>

Výsledek:

 • Položka seznamu 1
 • Položka seznamu 2
 • Položka seznamu 3
 • Položka seznamu 1
 • Položka seznamu 2
 • Položka seznamu 3

Zkratka kódu

Příklad:

<ul style="list-style:circle inside;">
<li>Položka seznamu 1</li>
<li>Položka seznamu 2</li>
<li>Položka seznamu 3</li>
</ul>

Výsledek:

 • Položka seznamu 1
 • Položka seznamu 2
 • Položka seznamu 3
CSS Návod
CSS Návod - HOME
Úvod
Výhody CSS
Pravidla CSS
Způsoby použití CSS
CSS Třídy
CSS ID
CSS Úprava textu (1.část)
CSS Úprava textu (2.část)
CSS Pozadí
CSS Rámečky
CSS Atribut Margin
CSS Atribut Padding
CSS Seznamy
CSS Šířka a výška
CSS Obtékání
CSS Test
Shrnutí
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut