Home >> CSS návod >> CSS Pozadí

CSS Pozadí

V této lekci se naučíme pracovat s pozadím v CSS. Mimo to si ukážeme také pár triků.

Barva pozadí

<p style="height:120px; background-color:green;">Tento text má zelené pozadí.</p>

Výsledek:

Tento text má zelené pozadí.

Obrázek na pozadí

Pro příklad použijeme tento obrázek.

Žlutý čtverec
<p style="height:120px;background-image:url(http://www.klikzone.cz/obrazky/zluty-ctverec.gif);">Tento text má na pozadí obrázek.</p>

Výsledek:

Tento text má na pozadí obrázek.

Opakování obrázku na pozadí

V CSS je možné nastavit zda se obrázek na pozadí má opakovat či nemá.

<p style="height:120px;background-image:url(http://www.klikzone.cz/obrazky/zluty-ctverec.gif);background-repeat:no-repeat;">Obrázek na pozadí se neopakuje. </p>

Výsledek:

Obrázek na pozadí se neopakuje.

Opakování obrázku v ose

Obrázek na pozadí se také může opakovat podle osy x (vodorovně) nebo podle osy y (svisle).

Příklad pro vodorovné opakování, tedy v ose x.

Pro tento příklad použijeme tento obrázek:

Pozadí, které se opakuje pouze vodorovně
<p style="height:200px;background-image:url(http://www.klikzone.cz/obrazky/pozadi-x.gif);background-repeat:repeat-x;">Obrázek na pozadí se opakuje vodorovně. </p>

Výsledek:

Obrázek na pozadí se opakuje vodorovně.

Můžete si všimnout, že se obrázek opravdu opakuje pouze vodorovně (v ose x).

Příklad pros vislé opakování obrázku, tedy v ose y.

Pro tento příklad použijeme tento obrázek:

Pozadí, které se opakuje pouze svisle
<p style="height:200px;background-image:url(http://www.klikzone.cz/obrazky/pozadi-y.gif);background-repeat:repeat-y;">Obrázek na pozadí se opakuje vertikálně. </p>

Výsledek:

Obrázek na pozadí se opakuje vertikálně.

Nyní se obrázek opakuje svisle (v ose y).

Pozice obrázku na pozadí

Můžete také určit pozici obrázku na pozadí.

<p style="height:200px;background-image:url(http://www.klikzone.cz/obrazky/zluty-ctverec.gif);background-repeat:no-repeat;background-position:center top;">Obrázek na pozadí je umístěn nahoru na střed.</p>

Výsledek:

Obrázek na pozadí je umístěn nahoru na střed.

Možné hodnoty

Hodnota Vysvětlivka
top left
top center
top right
center left
center center
center right
bottom left
bottom center
bottom right
Zde je seznam možných hodnot pro pozici obrázku. Přednastavená hodnota je vlevo nahoře (top left).
x% y% Pozici obrázku na pozadí můžete také specifikovat pomocí procentuálních hodnot. Za x se zadává horizontální hodnota (tedy jak daleko bude obrázek umístěn od levého kraje) a za y se zadává vertikální hodnota (jak daleko bude obrázek umístěn od vrchu). Počátek je v levém horním rohu (0% 0%). Pro pravý dolní roh je hodnota 100% 100%. Pokud specifikujete pouze jednu hodnotu, ta druhá bude automaticky nastavena na 50%.
x(px) y(px) Umístění můžete také určit pomocí pixelů. Tato varianta má stejné pravidla jako umístění pomocí procent. Pro levý horní roh je hodnota 0px 0px. Můžete také mixovat procenta a pixelové hodnoty (například: 200px 100%).

Zafixovaná pozice obrázku

Obrázek můžete tzv. "zafixovat". Takovýto obrázek potom nebude scrollovat.

<p style="height:200px;width:200px;overflow:scroll;background-image:url(http://www.klikzone.cz/obrazky/zluty-ctverec.gif);background-attachment:fixed;">Tento brázek na pozadí je zafixovaný, nebude tedy scrollovat.Tento brázek na pozadí je zafixovaný, nebude tedy scrollovat.Tento brázek na pozadí je zafixovaný, nebude tedy scrollovat.Tento brázek na pozadí je zafixovaný, nebude tedy scrollovat.Tento brázek na pozadí je zafixovaný, nebude tedy scrollovat.Tento brázek na pozadí je zafixovaný, nebude tedy scrollovat.Tento brázek na pozadí je zafixovaný, nebude tedy scrollovat.Tento brázek na pozadí je zafixovaný, nebude tedy scrollovat.Tento brázek na pozadí je zafixovaný, nebude tedy scrollovat.Tento brázek na pozadí je zafixovaný, nebude tedy scrollovat. </p>

Výsledek:

Tento brázek na pozadí je zafixovaný, nebude tedy scrollovat.Tento brázek na pozadí je zafixovaný, nebude tedy scrollovat.Tento brázek na pozadí je zafixovaný, nebude tedy scrollovat.Tento brázek na pozadí je zafixovaný, nebude tedy scrollovat.Tento brázek na pozadí je zafixovaný, nebude tedy scrollovat.Tento brázek na pozadí je zafixovaný, nebude tedy scrollovat.Tento brázek na pozadí je zafixovaný, nebude tedy scrollovat.Tento brázek na pozadí je zafixovaný, nebude tedy scrollovat.Tento brázek na pozadí je zafixovaný, nebude tedy scrollovat.Tento brázek na pozadí je zafixovaný, nebude tedy scrollovat.

* V některých prohlížečích se obrázek nemusí zobrazit

CSS Návod
CSS Návod - HOME
Úvod
Výhody CSS
Pravidla CSS
Způsoby použití CSS
CSS Třídy
CSS ID
CSS Úprava textu (1.část)
CSS Úprava textu (2.část)
CSS Pozadí
CSS Rámečky
CSS Atribut Margin
CSS Atribut Padding
CSS Seznamy
CSS Šířka a výška
CSS Obtékání
CSS Test
Shrnutí
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut