Home >> CSS návod >> CSS Úprava textu (2.část)

CSS Úprava textu (2.část)

Tato lekce navazuje na předchozí lekci o úpravě textu v CSS. Přiblížíme si další možnosti úpravy textu.

Barva textu

<p style="color:green;">Tento text je zelený.</p>

Výsledek:

Tento text je zelený.

Zarovnání textu

<p style="text-align:center;">Tento text je zarovnaný na střed.</p>

Výsledek:

Tento text je zarovnaný na střed.

Odsazení textu

Používá se pro první řádek v odstavci, další řádky již odsazené nejsou.

<p style="text-indent:80px;">Tento text je odsazený 80 px od levého kraje stránky pomocí atributu text-indent. Tento atribut platí pouze pro první řádek odstavce. Další řádky jsou již zobrazeny bez odsazení.</p>

Výsledek:

Tento text je odsazený 80 px od levého kraje stránky pomocí atributu text-indent. Tento atribut platí pouze pro první řádek odstavce, následující řádky jsou již zobrazeny bez odsazení.

Mezery mezi jednotlivými znaky

<p style="letter-spacing:7px;">Mezi jednotlivými znaky v tomto textu jsou mezery o velikosti 7 px.</p>

Výsledek:

Mezi jednotlivými znaky v tomto textu jsou mezery o velikosti 7 px.

Mezery mezi jednotlivými slovy

<p style="word-spacing:30px;">Mezi jednotlivými slovy v tomto textu jsou mezery o velikosti 30 px.</p>

Výsledek:

Mezi jednotlivými slovy v tomto textu jsou mezery o velikosti 30 px.

Dekorace textu

<p style="text-decoration:overline;">Nad tímto textem je vodorovná čára.</p> <p style="text-decoration:line-through;">Tento text je přeškrtnutý.</p> <p style="text-decoration:underline;">Pod tímto textem je vodorovná čára.</p> <a style="text-decoration:none;" a href="" >Tento odkaz není podtrhnutý.</a>

Výsledek:

Nad tímto textem je vodorovná čára.

Tento text je přeškrtnutý.

Pod tímto textem je vodorovná čára.

Tento odkaz není podtrhnutý.

Transformace textu

<p style="text-transform:uppercase;">tento text je transformován na velká písmena.</p> <p style="text-transform:lowercase;">TENTO TEXT JE TRANSFORMOVÁN NA MALÁ PÍSMENA.</p> <p style="text-transform:capitalize;">každé slovo v tomto textu začíná velkým písmenem.</p>

Výsledek:

tento text je transformován na velká písmena.

TENTO TEXT JE TRANSFORMOVÁN NA MALÁ PÍSMENA.

každé slovo v tomto textu začíná velkým písmenem.

Samozřejmě, že v CSS existují ještě další možnosti úpravy textu, ovšem možnosti, ketré jsme si uvedli by měli být dostačující.

CSS Návod
CSS Návod - HOME
Úvod
Výhody CSS
Pravidla CSS
Způsoby použití CSS
CSS Třídy
CSS ID
CSS Úprava textu (1.část)
CSS Úprava textu (2.část)
CSS Pozadí
CSS Rámečky
CSS Atribut Margin
CSS Atribut Padding
CSS Seznamy
CSS Šířka a výška
CSS Obtékání
CSS Test
Shrnutí
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut