Home >> CSS návod >> CSS Úprava textu (1.část)

CSS Úprava textu (1.část)

V této lekci se naučíme upravovat font textu. V CSS existuje množství možností jak upravit text.

CSS Font Family

<p style="font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;">Tento text je napsán stylem Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, nebo sans-serif - v závislosti na písmo, které má uživatel nastaveno.</p>

Výsledek:

Tento text je napsán stylem Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, nebo sans-serif - v závislosti na písmo, které má uživatel nastaveno.

CSS Velikost písma

CSS Vám umožňuje nastavit velikost textu.

<p style="font-size:24px;">Tento text je napsán písmem o velikosti 24px.</p>

Výsledek:

Tento text je napsán písmem o velikosti 24px.

CSS Styl písma

Například kurzíva:

<p style="font-style:italic;">Tento text je napsán kurzívou.</p>

Výsledek:

Tento text je napsán kurzívou.

Tučné písmo

<p style="font-weight:bold;">Tento text je napsán tučně.</p>

Výsledek:

Tento text je napsán tučně.

Příklad úpravy písma v CSS

Na závěr je zde ukázka úpravy písma v CSS.

<p style="font: italic bold 20px georgia,garamond,serif;">Tento text je upraven pomocí CSS!</p>

Výsledek:

Tento text je upraven pomocí CSS!

CSS Návod
CSS Návod - HOME
Úvod
Výhody CSS
Pravidla CSS
Způsoby použití CSS
CSS Třídy
CSS ID
CSS Úprava textu (1.část)
CSS Úprava textu (2.část)
CSS Pozadí
CSS Rámečky
CSS Atribut Margin
CSS Atribut Padding
CSS Seznamy
CSS Šířka a výška
CSS Obtékání
CSS Test
Shrnutí
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut