Home >> CSS návod >> CSS Atribut Padding

CSS Atribut Padding

Atribut padding se velmi podobá atributu margin. Zatímco margin definoval volné místo okolo HTML elementu, padding definuje volné místo uvnitř elementu.

Padding pro všechny strany

<p style="border:2px solid red;padding:25px;"> Tento text má padding 25px na všech stranách.</p>

Výsledek:

Tento text má padding 25px na všech stranách.

Padding pro každou stranu zvlášť

Stejně jako u atributu margin se i u padding lze nastavit různé hodnoty pro každou stranu, stačí specifikovat o kterou stranu se jedná:

  • padding-bottom
  • padding-left
  • padding-right
  • padding-top

Příklad:

<p style="border:2px solid red;padding-left:150px;">Tento text má padding vlevo 150px.</p>

Výsledek:

Tento text má padding vlevo 150px.

Margin vs Padding

Na závěr je tu srovnání atributu Margin a Padding.

Margin...

Tento text má margin vlevo 150px.

Padding...

Tento text má padding vlevo 150px.

CSS Návod
CSS Návod - HOME
Úvod
Výhody CSS
Pravidla CSS
Způsoby použití CSS
CSS Třídy
CSS ID
CSS Úprava textu (1.část)
CSS Úprava textu (2.část)
CSS Pozadí
CSS Rámečky
CSS Atribut Margin
CSS Atribut Padding
CSS Seznamy
CSS Šířka a výška
CSS Obtékání
CSS Test
Shrnutí
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut